Ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου με πρόθεση χωρίς τη χρησιμοποίηση οστικού τσιμέντου.

Οι κυριότερες ενδείξεις για την ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου στο σκύλο είναι η βαριάς μορφής δυσπλασία του ισχίου και τα κατάγματα της κεφαλής ή του αυχένα του μηριαίου. Στη Κτηνιατρική Κλινική του Τάσου Δανούρδη εφαρμόζεται η τεχνική της ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης του ισχίου με πρόθεση χωρίς τη χρησιμοποίηση οστικού τσιμέντου.

Περιληπτική περιγραφή της τεχνικής Χρησιμοποιείται η πρόθεση της εταιρίας. Biomedtrix ( PCA Canine Total Hip System ) που αποτελείται από το μηριαίο στέλεχος , την κεφαλή που προσαρμόζεται σε αυτό και το κοτυλιαίο τμήμα. Από προεγχειρητικές ακτινογραφίες των ισχίων προσδιορίζεται το μέγεθος του μηριαίου στελέχους και του κοτυλιαίου τμήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Η εταιρία διαθέτει επτά διαφορετικά μεγέθη μηριαίων στελεχών και πέντε διαφορετικά μεγέθη κοτυλιαίων τμημάτων. Επίσης, διαθέτει τέσσερα διαφορετικά μεγέθη κεφαλών που προσαρμοζόμενες στο μηριαίο στέλεχος διαμορφώνουν τέσσερα διαφορετικά μήκη μηριαίων αυχένων. Μετά από προσθιο-πλευρική προσέγγιση της άρθρωσης του ισχίου και οστεοτομία του αυχένα του μηριαίου, προετοιμάζεται διαδοχικά η κοιλότητα της κοτύλης και η κοιλότητα του μυελικού αυλού του μηριαίου με ειδικούς διευρυντήρες με σκοπό να ενσφηνωθούν μέσα σε αυτές το κοτυλιαίο τμήμα και το μηριαίο στέλεχος της πρόθεσης αντίστοιχα. Είναι απαραίτητο το κοτυλιαίο τμήμα της πρόθεσης να ενσφηνώνεται διατηρώντας τον ανατομικό άξονα της κοτύλης και το μηριαίο στέλεχος ακολουθώντας την πορεία του μυελικού αυλού και διατηρώντας τη γωνία πρόσθιας κλίσης της κεφαλής ίση με αυτή που υποδεικνύεται από τον διευρυντήρα. Τέλος, αφού τοποθετηθεί το κατάλληλο μέγεθος κεφαλής στο στέλεχος του μηριαίου ώστε να επιτευχθεί αρμονική ανάταξη, γίνεται έλεγχος του εύρους των κινήσεων της άρθρωσης και το χειρουργικό τραύμα συρράπτεται κατά στοιβάδες αρχίζοντας από τον αρθρικό θύλακο και τελειώνοντας στο δέρμα. Η σταθεροποίηση της συγκεκριμένης πρόθεσης επιτυγχάνεται με την δημιουργία οστού μέσα στους πόρους της μικροπορώδους μεταλλικής επιφάνειας (κράμα κοβαλτίου – χρωμίου) που την περιβάλλει.

Κοιλιοραχιαία ακτινογραφία της πυέλου σκύλου φυλής Βαϊμάρης, ηλικίας 2 ετών. Απεικονίζεται εγκάρσιο κάταγμα στον αυχένα του αριστερού μηριαίου οστού.

Απεικόνιση του κατάγματος στην πλαγιο-πλάγια προβολή του άνω άκρου του μηριαίου οστού.

Κοιλιοραχιαία ακτινογραφία της πυέλου. Απεικονίζεται η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου με πρόθεση χωρίς οστικό τσιμέντο.

Πλαγιο-πλάγια ακτινογραφία του άνω άκρου του μηριαίου οστού. Απεικονίζεται η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου με πρόθεση χωρίς οστικό τσιμέντο.

Κοιλιοραχιαία ακτινογραφία της πυέλου σκύλου Γερμανικού ποιμενικού ηλικίας 20 μηνών. Στην αριστερή άρθρωση του ισχίου απεικονίζεται η ολική αντικατάσταση με πρόθεση χωρίς οστικό τσιμέντο. Στη δεξιά άρθρωση του ισχίου απεικονίζεται υπεξάρθρημα λόγω βαριάς δυσπλασίας του ισχίου

(Στις περισσότερες περιπτώσεις με την ολική αρθροπλαστική της μία μόνο άρθρωσης αποκαθίσταται σχεδόν πλήρως η κινητική λειτουργία).

���ģ������http://BestMoban.Com,����ģ�������http://BestMoban.Com http://9host.cn http://bestsucai.com