ΕΚΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΊΟΥ

Σύγκριση της ολικής αντικατάστασης του ισχίου (ΟΑΙ) με την εκτομή της κεφαλής του μηριαίου (ΕΚΜ)
Η αντιμετώπιση του πόνου και της χωλότητας που οφείλονται σε οστεοαρθρίτιδα ή σε κάκωση της άρθρωσης του ισχίου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Οι χειρουργικές επιλογές είναι η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (ΟΑΙ) και η εκτομή της κεφαλής του μηριαίου (ΕΚΜ).  Ο σύγχρονος σχεδιασμός των προθέσεων και η μεγάλη εμπειρία στην τεχνική της ΟΑΙ έχουν σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργικότητας της άρθρωσης του ισχίου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%.  Με βάση τις επιστημονικέ έρευνες που αναφέρονται στη συνέχεια, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, η ΟΑΙ πλεονεκτεί κατά πολύ της ΕΚΜ.

Εικόνα 1: Στο ένα άκρο απεικονίζεται η εκτομή της κεφαλής του μηριαίου και στο άλλο το εξάρθρημα του ισχίου.

Εικόνα 2:  Στο ένα άκρο απεικονίζεται η εκτομή της κεφαλής του μηριαίου και στο άλλο η ολική αντικατάσταση του ισχίου.

 

  • Σύμφωνα με τις γνώσεις μου δεν υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά που να αναφέρει με αντικειμενικά κριτήρια ότι η λειτουργικότητα του άκρου που υφίσταται ΕΚΜ επανέρχεται σε επίπεδο που να ομοιάζει με τη φυσιολογική ή σε επίπεδο που να ομοιάζει με αυτή που συμβαίνει μετά την ΟΑΙ.  Έρευνες βασιζόμενες σε αντικειμενικά κριτήρια αναφέρουν ότι μόνο οι σκύλοι που έχουν υποβληθεί σε ΟΑΙ ασκούν φυσιολογικές φορτίσεις στο άκρο.

  • Με την τεχνική της ΕΚΜ η βιομηχανική της άρθρωσης του ισχίου τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό.

  • Η ανακούφιση από τον πόνο μετά από ΕΚΜ είναι απροσδιόριστη.

  • Ο χρόνος αποκατάστασης μετά από ΕΚΜ είναι μεγαλύτερος (συνήθως περισσότερο από 6 μήνες) συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο μετά από  ΟΑΙ.

  • Η θεωρεία ότι οι μικρόσωμες φυλές σκύλων ανταποκρίνονται καλλίτερα στην ΕΚΜ σε σύγκριση με τις μεγαλόσωμες φυλές δεν είναι ορθή.

  • Οι Gendreau και Cawley σε μία μελέτη με 35 περιστατικά ΕΚΜ αναφέρουν άριστα αποτελέσματα σε ποσοστό 37% και καλά σε ποσοστό 26%. Από ότι φαίνεται το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρό.

Ο Brinker αναφέρει ότι η ΕΚΜ είναι μη ανατρέψιμη χειρουργική επέμβαση που σκοπό έχει τη δημιουργία ψευδάρθρωσης μεταβάλλοντας όμως  τη βιομηχανική της άρθρωσης.  Υπάρχει τάση η τεχνική αυτή να εφαρμόζεται ακόμα και σε καταστάσεις που μπορεί να θεραπευτούν με άλλο τρόπο. Τα αποτελέσματα της τεχνικής ποικίλουν. Η χωλότητα συνήθως παραμένει επειδή αφαιρώντας την κεφαλή και τον αυχένα του μηριαίου το άκρο βραχύνεται. Τέλος, οι μυς του μηρού διατηρούν κάποιο βαθμό ατροφίας.

 

���ģ������http://BestMoban.Com,����ģ�������http://BestMoban.Com http://9host.cn http://bestsucai.com